صبوری کنید...
پادکست پارسی

دسته بندی فولکلور

ابراهیم ماید (ابراهیم دیده‌ور)
ابراهیم ماید (ابراهیم دیده‌ور)
مرحوم خماس (فرحان جزایری)
مرحوم خماس (فرحان جزایری)
دکلمه و پادکست ترکی و آذربایجانی
دکلمه و پادکست ترکی و آذربایجانی
اکیف اسماعیل زاده
اکیف اسماعیل زاده
آقاخان عبدالله یف  Ağaxan Minaxan oğlu Abdullayev
آقاخان عبدالله یف Ağaxan Minaxan oğlu Abdullayev
عارف بابایف(Arif Babayev )
عارف بابایف(Arif Babayev )
ورف سما
ورف سما
منسوم ابرهیموف  Mənsum İsrafil oğlu İbrahimov
منسوم ابرهیموف Mənsum İsrafil oğlu İbrahimov
: / :
لیست موسیقی
پاک کردن

هنوز از صدایی خوشتون نیومده